Ideju atlase

Ja esi vecumā no 15 – 20 gadiem, piesaki ideju un kandidē
5.Jauniešu Saeimas vēlēšanās līdz 15.martam.
100 atbalstītāko ideju autori 27.aprīlī tiksies Saeimas namā.
Ar 5.Jauniešu Saeimai pieteiktajām idejām vari iepazīties zemāk.

TOP Foto Kandidātu idejas Balsis Datums
1 Jauniešiem, kas darbojas nevalstiskajā sektorā, Latvijā būtu jāizveido vienota brīvprātīgo pasu sistēma.

270

18.Feb.
2 Latvijai ir vajadzīga viena centralizēta jauniešu organizācija,kurā būtu pārstāvēti visi reģioni.

168

09.Feb.
3 Prakses nedēļa vienu reizi semestrī vispārizglītojošajās vidusskolās un ģimnāzijās pieredzes iegūšanai.

123

19.Feb.
4 Ideja ir izveidot programmu, kas palīdzētu gan skolēniem, gan jauniešiem iegūt darba pieredzi un rast iespēju pēc augstskolas iegūt darbu.

121

12.Feb.
5 Veselīga dzīvesveida rosināšana sabiedrībā, izskaužot nelabvēlīgās e vielas un atbalstot vietējos ražotājus.

101

18.Feb.
6 Sekmēt Eiropas Savienības (ES) jauniešu tiešu iesaisti, analītisku domāšanu un aktīvu ieinteresētību Latvijas un ES sadarbības attīstībā.

83

13.Feb.
7 Liela daļa latviešu un krievvalodīgo jauniešu dzīvo ''dažādās pasaulēs'', tādēļ vajadzētu veikt dažādus pasākumus, kuri saliedētu sabiedrību

69

12.Feb.
8 Mazapdzīvoto reģionu attīstība, kas veicina Latvijas popularitāti un neatkarību Eiropas tirgū.

64

16.Feb.
9 Bezmaksas izglītība Latvijas valstsvienības sportistiem.

62

17.Feb.
10 Jāmaina pašreizējais mācību modelis skolās! Vairāk jāizmanto interaktīvie materiāli un nepieciešams piesaistīt gados jaunus skolotājus.

60

09.Feb.
11 Jauniešu nodarbinātība un biznesa ideju īstenošana.

51

09.Feb.
12 Attīstīt komerczinības un padziļināt jauniešu zināšanas politikā, jo jaunieši ir nākamie valsts vadītāji un Latvijas nākotne.

50

11.Feb.
13 Mans mērķis ir aktīvāka sadarbība un kopīgi projekti ar Eiropas Savienības jauniešiem, Eiropas līmeņa jauniešu organizācijām.

50

14.Feb.
14 Jauniešu iesaistīšana darba tirgū Latvijā,sadarbībā ar valsts uzņēmumiem un nevalstiskām organizācijām.

48

12.Feb.
15 Jauniešu izglītošana politikā - par valstī notiekošajiem procesiem -, lai veicinātu viņu piederību savai valstij un mazinātu aizbraukšanu.

39

20.Feb.
16 Patriotisma un valsts aizsardzības mācība skolās.

38

14.Feb.
17 Izglītības sistēmas reformas

38

15.Feb.
18 Aicinu atbalstīt manu ideju, par kvotu palielināšanu ārstiem, lai katrs bērns saņemtu rehabilitācijas palīdzību uzreiz un nestāvētu rindās.

38

16.Feb.
19 Vairāk darba latvijā. Pilsētu attīstība. Vienotā latvija. Ekonomikas attīstība. Izdarīt lai saeima vairāk uzklausītu tautas vārdu.

37

13.Feb.
20 Vidusskolās iekļaut profesionālo apmācību priekšmetus, kas ietvertu arī praksi (piemēram, auto apmācības, grāmatvedība u.c.)

36

18.Feb.
21 Bezjēdzīga laika izšķēršana tehnoloģijās.

35

11.Feb.
22 Ieviest publisko runu, kā mācību priekšmetu skolās visā Latvijā ar mērķi attīstīt jauniešu runas prasmes plašākas auditorijas priekšā.

34

12.Feb.
23 Latvijas izglītības sistēmā trūkumi un nepilnības salīdzinot ar citām valstīm. Izglītības sistēmas uzlabošana un tās modernizācija.

33

09.Feb.
24 Sporta stundas skolās,kas nav sporta novirziena, ir par maz. Mana ideja ir palielināt sporta stundas līdz 4-5 reizēm nedēļā.

33

15.Feb.
25 Bezmaksas augstākā izglītība Latvijā

30

13.Feb.
26 Es piedāvāju veikt reklāmas kampaņas lai popalarizētu profesionālo izglītību pēc 9.klases.

29

18.Feb.
27 Cilvēku savsarpējā zināšanu apmaiņa,piemēram,kad savas zināšanas vecākā paaudze nododā tālāk jauniešiem.Cilvēks,cilvēkam-zināšanu barters.

26

14.Feb.
28 Jauniešu bezdarbs Latvijā , tā ir liela problēma .

25

13.Feb.
29 Gribu reformēt mūsu izglītības sistēmu, jo man šķiet, ka tā ir ļoti ilgstoša. Esmu pārliecināts, ka mēs varam mācīties mazāk gadus.

24

14.Feb.
30 12.klašu skolēnu izvēles iespējas, ķīmijas vai fizikas apgūšanā.

24

02.Mar.
31 Dažādu arodu profesionāļu piesaiste skolām, kuri sniegtu visaptverošu informāciju par attiecīgajām profesijām.

23

12.Feb.
32 Izveidot militāri profesionālu vidusskolu, kur jaunieši četros gados apgūtu nepieciešamās prasmes dienestam bruņotajos spēkos.

22

24.Feb.
33 Mainīt likumu par to, kas var saņemt bezdarbnieku pabalstu.

21

10.Feb.
34 Mana ideja ir palielināt jaunsargu kustību jauniešu vidū. Palielināt finansējumu jaunsardzei. Lai jauniešus piesaistītu militārajai jomai.

21

12.Feb.
35 Lakrosa popularizācija Latvijā.

21

01.Mar.
36 Nepieciešamas nodarbības, kurās māca kā pareizi uzstāties publikas priekšā, kā uzvesties uz skatuves, kā pareizi runāt pasākumos, konkursos.

20

09.Feb.
37 Veidot debašu klubu sistēmu starp jauniešiem Eirobas Savienības dalībvalstīs, veicinot jaunatnes iesaistīšanos sabiedriskajos procesos.

20

01.Mar.
38 Zināšanu paplašināšana jauniešiem par drošību e-vidē.

19

23.Feb.
39 Uzņēmējdarbības attīstīšana Latvijas reģionos, veicot konkrētus grozījumus likumdošanā un sniedzot finansiālu atbalstu uzņēmējiem.

18

18.Feb.
40 Bezmaksas augļus piedāvāt ne tikai pamatskolēniem, bet arī vidusskolēniem

17

25.Feb.
41 Valstī ir daudz talantīgu jauniešu, kuru talanti nespīd, jo pietrūkst valsts finansējuma.

16

16.Feb.
42 Mācību iestādēs , reizi gadā nodrošināt mācibu stundu , ar pirmās palīdzības , pašaizsardzības pamatelementiem.

15

11.Feb.
43 Jauniešiem un jauniešu organizācijām būtu pilnvērtīgi jāiesaistas kopā ar lēmumu pieņēmējiem lēmumu izskatīšanas procesos.

15

12.Feb.
44 Veselīga dzīvesveida popularizācija juaniešu vidū

14

13.Feb.
45 Diasporas jauniešu iesaiste Latvijas tautsaimniecības attīstībā ir pārmaiņu rīks, kuram ir nepieciešams izveidot platformu kādā to veikt.

13

12.Feb.
46 Skolēnu domes izveide ar Valsts vai pašvaldības finansējumu, tādējādi panākot jauniešu interesi par pilsētas un plašāka mēroga aktivitātēm.

12

10.Feb.
47 Sekmēt vidusskolēnu integrāciju Eiropas savienībā - vidusskolēns vienu semestri mācās kādā no ES valstu vidusskolām.

12

14.Feb.
48 Jauniešiem ir problēmas ar sava viedokļa izpaušanu. Bail no skatuves un uzmanības, tāpēc skolās jābūt mācību stundai - teātra sports.

12

01.Mar.
49 Attīstīt neformālo izglītību Latvijā!

10

10.Feb.
50 Plašākas iespējas jauniešiem izstrādāt ZPD universitāšu laboratorijās.

10

12.Feb.
51 Projektu nedēļu skolā aizstāt ar obligātām pirmās palīdzības apmācībām.

10

13.Feb.
52 UIN likmes proporcionāls samazinājums uzņēmumiem, kas nodarbina jauniešus, ar mērķi veicināt nodarbinātību→reemigrāciju→palielināt budžetu.

10

14.Feb.
53 Piešķirt vēlēšanu tiesības nepilngadīgajiem (14-18 gadi)

10

23.Feb.
54 Veicināt sabiedrības izpratni par valsts procesiem.

9

10.Feb.
55 Starptautiski semināri/apmācības, lai jaunieši mācītos, domātu plašāk, nebaidītos riskēt, pašattīstītos, kā arī iegūtu jaunus kontaktus.

9

13.Feb.
56 Ieviest jaunsardzes apmācības katrā pagastā bezmaksas

9

15.Feb.
57 Latvijā ir jāmaina jauniešu attieksme pret mākslu. Jāveicina jauniešu izglītošanās mākslas novirzienā.

8

10.Feb.
58 Skolās ir vajadzīgas vairākas sporta nodarbības skolēniem!

7

21.Feb.
59 Mācīt skolās par autortiesībām!

7

22.Feb.
60 Mācīt jauniešiem lietas, kuras vēlāk būs nepieciešamas uzsākot dzīvi kā ekonomiski neatkarīgam sociālās grupas pārstāvim.

7

23.Feb.
61 Visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no tautības, jābūt vienotiem, lai Latvija spētu pretoties mūsdienu izaicinājumiem.

6

09.Feb.
62 Izstrādāt cilvēktiesību priekšlikumus, kas palīdzētu valsts iedzīvotājiem, daudzbērnu ģimēnem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

6

13.Feb.
63 Latviešu vēsturiskās apziņas popularizēšana

6

26.Feb.
64 Atraktīvs un radošs mācību process.

6

28.Feb.
65 ,,Jauniešu bezdarbs Latvijā." Latvijā daudzi jaunieši neko nedara tādējādi,sāk lietot apreibinošas vielas,kas slikti ietekmē uz jauniešiem.

5

13.Feb.
66 Papildus apmācības 12.klašu skolēniem dažādās profesijās,kas beidzot skolu varētu noderēt valsts bezdarbam.

5

15.Feb.
67 Ir nepieciešams veicināt jauniešu politisko līdzdalību un ieinteresētību lēmumu pieņemšanas procesa kārtībā un norisē.

5

22.Feb.
68 Bezmaksas padziļināta krievu valodas apgūšanas nodarbības jauniešiem. Šī apmācība sekmētu jauniešu izaugsmi tieši Latvijas darba tirgū.

5

18.Feb.
69 Nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanās, tautas vērtību, tradīciju kopšana un mācīšana pilnīgi visās Latvijas skolās

5

21.Feb.
70 Par tautsaimniecības attīstīšanu Latvijas reģionos, kas sekmētu Latvijas ekonomikas izaugsmi un no valsts izbraukušo latviešu reemigrāciju.

5

22.Feb.
71 Valsts dotāciju piešķiršana zinātnes attīstībai Latvijā!

4

09.Feb.
72 Izstrādāt stingrākus likumus medijiem - neatļaut publicēt nepatiesu informāciju, kā arī informāciju, ko avots nav apstiprinājis.

4

12.Feb.
73 Izglītības sistēmas uzlabošana - skolēniem papildus vajadzētu apgūt darbā noderīgas zināšanas, savas iespējas kā nodarbinātajiem.

4

15.Feb.
74 Vēlos popularizēt aktīvu dzīvesveidu jauniešu starpā, mudināt jauniešus kustēties un nestāvēt malā.

4

15.Feb.
75 Izveidot "Jauniešu pārvaldi" katrā novadā.

4

16.Feb.
76 Atklāts prezidenta vēlēšanu balsojums

3

11.Feb.
77 bernu aizsarziba vardarbibu majas no vecakiem...!

3

16.Feb.
78 apmaksātas prakses

2

12.Feb.
79 Darba vietas vairaak novados lai cilveeki nebrauc uz Riigu bet paliek sava pilsettaa

2

18.Feb.
80 IELTS/TOEFL eksāmenu rezultāti Valsts centralizētā eksāmena angļu valodā vietā

2

23.Feb.
81 "Mācīties kultūras ābeci ir tikpat pašsaprotami kā no rītiem nomazgāt muti" Džemma Skulme

2

23.Feb.
82 Nodrošināt jauniešiem darba vietas,kuras viņi var apvienot ar mācībām!

2

26.Feb.
83 Izveidot lielu jauniešu politisko organizāciju, kurā jauniešiem būs pašreālizācijas iespējas, Skolas programās iekļaut priekšmetu Politika.

1

10.Feb.
84 Eiropas Savienības cilvēktiesību stundas vidusskolā.

1

13.Feb.
85 Skolas izglitības efektivitātes paaugstināšana.

1

18.Feb.
86 Subsidēt vidusskolas absolventu studijas labākās augstskolās pasaulē. Pēc augstskolas beigšanas studentam būs jāstrada vismaz 5 g. Latvijā.

1

27.Feb.
87 Mana ideja ir- IZDOMAS Savienotība

0

22.Feb.
88 Pamazināt atkarību no narkotikām jauniešu vidu.

0

16.Feb.
89 Ierīkot semestra kultūras nedēļas skolās, kuru laikā ir jāapmeklē kultūras pasākumi, jāveido prezentācijas un jāattīsta sevi kultūras jomā.

0

21.Feb.
90 Stiprināt valsts austrumu robežu un izvietot zemā radaru sitēmu gar austrumu robežu.

0

22.Feb.
91 Lai tiktu realizēti visi aizsardzības likumi par nepilngadīgo cilvēku aizskaršanu fiziski vai morāli, neatkarīgi no tā

0

02.Mar.

Iesaki mūs!

Kontakti

E-pasts: info@jauniesusaeima.lv

© Jauniešu Saeima

Jauniešu Saeimas mājaslapa tapusi pēc biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna" ierosmes un par F.Eberta fonda līdzekļiem