Personu datu apstrāde

Personas datu apstrāde

 

1. 10. Jauniešu Saeimas dalībnieku personas datu pārzinis ir Latvijas Republikas Saeima (turpmāk – Saeima), nodokļu maksātāja kods Nr. 90000028300, adrese – Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811; tālrunis: 67087321; e-pasta adrese: info@saeima.lv.

2. Saeimas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardziba@saeima.lv.

3. Datu apstrādes mērķis ir projekta “Jauniešu Saeima” īstenošana, nodrošinot jauniešiem iespēju kandidēt 10. Jauniešu Saeimas vēlēšanās un piedalīties tās darbā, kā arī vēlētājiem piedalīties balsošanā par sev vēlamo Kandidātu. Dalība projektā ir brīvprātīga.

4. Informācija par Kandidātiem, kas sniegta Mājaslapas sadaļā “Publiskā informācija” (Kandidāta vārds, uzvārds, pārstāvētais vēlēšanu apgabals, administratīvā teritorija, apdzīvotā vieta, nodarbošanās un izglītības iestāde, ja Kandidāts mācās), ir pieejama visiem Mājaslapas lietotājiem.

5. Mājaslapas sadaļā “Publiskā informācija” sniegto personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt jaunietim iespēju reģistrēt savu ideju un piedalīties 10. Jauniešu Saeimas vēlēšanās.

6. Informācija par Kandidātiem, kas sniegta Mājaslapas sadaļā “Privātā informācija” (dzimšanas datums, vecums, dzimums, tālruņa numurs un e-pasta adrese), ir pieejama tikai personas datu pārziņa pilnvarotiem darbiniekiem.

7. Personas dati, kas sniegti Mājaslapas sadaļā “Privātā informācija”, tiek apstrādāti šādiem mērķiem:

     7.1. tālruņa numurs un e-pasta adrese – lai nepieciešamības gadījumā sazinātos ar Kandidātu;

     7.2. dzimšanas datums, vecums – lai pārliecinātos par Kandidāta vecuma atbilstību Nolikumam;

     7.3. izglītības iestāde – statistikas nolūkā un lai pārliecinātos, vai nepilngadīgā Kandidāta iesniegto apliecinājumu ir parakstījis viņa vecāks vai aizbildnis, ja paraksta īstumu ir apliecinājusi Kandidāta izglītības iestādes administrācija.

8. Informācija par vēlētājiem, kuri nobalsoja par Kandidātu (attiecīgā sociālā tīkla www.draugiem.lv vai www.facebook.com pase, ar kuru vēlētājs balsoja, un tajā norādītais vārds, uzvārds), ir pieejama tikai personas datu pārzinim. Katra vēlētāja balsojums ir redzams viņam pašam, autorizējoties ar sociālā tīkla www.draugiem.lv vai www.facebook.com pasi. Mājaslapā publiski ir redzams tikai kopējais par katru Kandidātu nodoto balsu skaits. Vēlētāja dati publiski nav pieejami.

9. Jauniešu Saeimā ievēlēto jauniešu identitāte, ievērojot normatīvos aktus, tiek pārbaudīta pirms 2020. gada 17. aprīļa, kad sapulcējas 10. Jauniešu Saeima. Šīs pārbaudes ietvaros Kandidāts tiek lūgts elektroniski iesniegt arī savu personas kodu, nosūtot to uz e-pasta adresi info@jauniesusaeima.lv.

10. Jauniešu Saeimā ievēlēto jauniešu personas kodu apstrādes mērķis ir identificēt personas, lai noformētu caurlaidi un nodrošinātu iekļūšanu Saeimas ēkās projekta norises laikā.

11. 10. Jauniešu Saeima būs publisks pasākums, tā norise tiks fotografēta, filmēta un tiks veikta pasākuma tiešraide.

12. Jauniešu Saeimas laikā radīto foto un video materiālu apstrādes mērķis ir atspoguļot pasākuma norisi, lai informētu sabiedrību par Jauniešu Saeimas darbību un nodrošinātu iespēju sekot tās aktualitātēm. Fotogrāfijas un video tiks publicēti Saeimas mājaslapā www.saeima.lv un Jauniešu Saeimas mājaslapā www.jauniesusaeima.lv, kā arī Saeimas un Jauniešu Saeimas sociālo tīklu kontos www.flickr.com/saeimawww.instagram.com/jekaba11www.facebook.com/Jekaba11/, https://twitter.com/Jekaba11
www.youtube.com/SaeimaSABwww.facebook.com/projektsjauniesusaeimahttps://twitter.com/JauniesuSaeima
www.youtube.com/JauniesuSaeimawww.flickr.com/photos/jauniesusaeima un www.draugiem.lv/jauniesusaeima.

13. Personas datu apstrādes ilgums:

     13.1. informācija par Kandidātiem, kas sniegta Mājaslapas sadaļā “Publiskā informācija”, kā arī informācija par vēlētājiem (pieejama tikai personas datu pārzinim) – tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai tiktu saglabāta vēsturiskā informācija par pasākumu un tā dalībniekiem;

     13.2. tālruņa numurs, e-pasta adrese un Kandidāta sniegtā informācija par savu dzimšanas datumu un vecumu – divus mēnešus pēc pasākuma;

     13.3. Jauniešu Saeimā ievēlēto jauniešu personas kodi – saskaņā ar Saeimas lietu nomenklatūru.

14. Saeima personas datus bez attiecīgās personas piekrišanas neizpauž trešām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktus gadījumus, kad tas nepieciešams.

15. Kandidātam ir tiesības pieprasīt savu datu apstrādes pārtraukšanu un dzēšanu. Šādā gadījumā viņam tiek liegta iespēja kandidēt 10. Jauniešu Saeimas vēlēšanās un piedalīties tās darbā.

16. Kandidātam vai nepilngadīgā Kandidāta likumiskajam pārstāvim normatīvajos aktos noteiktos gadījumos ir tiesības saņemt informāciju par to, vai Saeima apstrādā konkrētā Kandidāta datus un, ja šie dati tiek apstrādāti, ir tiesības piekļūt tiem. Ja Kandidāts vai nepilngadīgā Kandidāta likumiskais pārstāvis konstatē, ka konkrētā Kandidāta dati, kas ir Saeimas rīcībā, nav pilnīgi vai ir nepareizi, tam ir tiesības pieprasīt šo datu labošanu. Savukārt gadījumā, kad rodas jautājumi vai iebildumi saistībā ar Saeimā veikto personas datu apstrādi, aicinām vērsties pie Saeimas datu aizsardzības speciālista, rakstot uz e-pasta adresi datuaizsardziba@saeima.lv.

17. Kandidātam vai nepilngadīgā Kandidāta likumiskajam pārstāvim, kas uzskata, ka konkrētā Kandidāta dati Saeimā tiek apstrādāti neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā – mājaslapa: www.dvi.gov.lv, adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223131, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

 

Sapratu Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Vairāk...