Jauniešu iesaiste politikā. Vairāk iesaistīt un izglītot jauniešus politiskajos jautājumos!
20BALSIS

Martins Zariņš

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Profesionālā vidusskola "Victoria"

Idejas saturs

Ieviest kvalitatīvas “politoloģijas” stundas vidusskolā, izglītot jauniešus politskajos jautājumos, veicināt viņu interesi un iesaistīt lēmumu pieņemšanā!