Demokrātisko vērtību un procesu izpratnes veicināšana.
119BALSIS

Kristiāns Priedītis

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Saldus novads

Brocēnu vidusskola

Idejas saturs

Neskatoties uz to, kāda privilēģija ir demokrātiska valsts, un cik nozīmīga ir jauniešu loma mūsu valsts attīstībā un nākotnē, ir novērojama jauniešu neieinteresētība politiskajos procesos gan Latvijas iekšpolitikā, gan starptautisko organizāciju darbībā. Manuprāt, jauniešiem ir svarīgi saprast to, ka viss ir mūsu rokās, un mums pašiem ir jāveido savas valsts nākotne.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Manuprāt, deklarācijā ir jānorāda konkrētāki soļi, lai veicinātu demokrātiju un tās attīstību mūsu valstī, tādēļ mans deklarācijas priekšlikums ir šāds:
1. Palielināt demokrātisko procesu simulāciju spēļu iesaistīšanu izglītības procesā;
2. Veicināt sapratni par starptautiskajām organizācijām, iesaistot to pārstāvjus mācību stundās;
3. Organizēt novada un valsts mēroga jauniešu diskusijas ar noteiktas nozares pārstāvošu politiķi, ministru vai ekspertu, lai rastu risinājumus uz dažādām jauniešiem aktuālām problēmām;
4. Samazināt vecumu no kura drīkst piedalīties pašvaldību vēlēšanās, līdz 16 gadiem, tādejādi raisot lielāku interesi par politiskajiem procesiem savā pašvaldībā;
5. Popularizēt un veicināt jauniešu iesaisti novada jauniešu domēs, uzlabojot komunikāciju starp jauniešiem un pašvaldībām, kā arī, tā ļaujot jauniešiem saprast pašvaldību darbību.