Diskusijas (jaunieši+politiķi), jauniešiem iespēja ietekmēt lēmumu pieņemšanu, iesakot savus risinājumus, idejas, Latvijā aktuālām problēmām
149BALSIS

Elīza Ipoļitova

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Saldus novads

Brocēnu vidusskola

Idejas saturs

Mūsdienu jaunieši ir ļoti radoši problēmu risināšanā. Jaunieši ir Latvijas nākotne, tāpēc, lai tendētu jauniešus strādāt Latvijas labā, mazinot emigrāciju, jauniešiem jādod iespēja iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Diskusijas starp politiķiem un jauniešiem par aktuālām tēmām Latvijā dažādās nozarēs, ar iespēju piedāvāt savu risinājumu, jauniešus motivētu interesēties un risināt svarīgas problēmas LV


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Deklarācija par jauniešu tiesībām un ietekmi.
Jauniešu Saeimā nolemj, ka:
1.) Lai veicinātu labāku komunikāciju starp jauniešiem un politiķiem, jārīko pasākumi, projekti, kas ļautu sadarboties jauniešiem ar pilsētas, novada, valsts amatpersonām.
2.) Jārīko pasākumi novada un valsts līmenī, lai jauniešiem būtu iespēja sadarboties ar amatpersonām, praktiski izprasts valsts lēmumu pieņemšanas ceļu, motivēt jauniešus meklēt ilgstspējīgus risisnājumus, darbojoties Latvijas labā.
3.) Jāpieņem atbilstoši grozījumi, kas ļautu jauniešiem, jaunākiem par 18 gadiem piedalīties vēlēšanās un ietekmēt pieņemamos lēmumus.
4.) Jāpiešķir finasējums skolēnu ZPD, pētnieciskajiem un projektu darbiem, kas tendēti un risina Latvijā (pilsētā, novadā, valstī) aktuālas problēmas.
5.) Mācību programmā vairāk jāiekļauj mācību līdzekļi par Latvijā aktuālām problēmām, lielāka uzmanība jāpievērš lēmumu pieņemšanas prasmju attīstīšanai, par jauniešu iespējām, tiesībām, ietekmi pilsētā, novadā, valstī.


Saite uz prezentāciju