Cilvēku tiesības uz brīvību!
22BALSIS

Madara Senkāne

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Valmieras novads

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Jebkurš cilvēks, neskatoties uz viņa tautību, seksuālo orientāciju, piederību kādai no ticībām, ir tiesīgs uz brīvību. Brīvā un neatkarīgā valstī vissvarīgākais ir vienota tauta, kas ir gatava cīnīties par šīs valsts brīvību, kad tas ir nepieciešams. Valsts likumdošana nedrīkst apspiest tautu, atņemot tiem cilvēcisko brīvību- brīvi izpausties, mācīties, kas nodrošinās turpmāko valsts nākotni.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1. Papildināt deklarāciju ar jaunu 2. punktu attiecīgi mainot turpmāko punktu nummerāciju šādā redakcijā:
2) ikvienam ir tiesības uz dzīvi bez uzpiestiem ierobežojumiem;