Jauniešu politiskā izglītība. Kāpēc vidusskolā jāmācās politoloģiju?
85BALSIS

Pjotrs Poļikarpovs

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Liepāja

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija

Idejas saturs

Jauniešiem nav politiskas ieinteresētības, attiecīgi politiskā viedokļa. Lai turpmāk nebūtu tādas problēmas, mans piedāvājums ieviest no 10.klases par obligātu skolas priekšmetu –politoloģija. Jauniešiem izskaidros politiskos jēdzienus, virzienus, tiks apgūtas debašu prasmes, attīstīsies analizēšanas prasmes.
Valsts var zaudēt savu demokrātiju, ja jaunieši turpinās uzticēties citu viedokļiem.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Papildināt deklarācijas 3.punktu ar punktu 3.2.
*3.2) Ne visi jaunieši vēlās "skriet ar automatu", viņi labāk "pasēdēs" pie datorā. Priekš tādiem jauniešiem ir nepieciešams atklāt un populārizēt aizsargāt valsts kiberdrošību, iemācīt tos CIP, NSA pamatiem - "Jauniešu kibersardzes skola".
Papildināt deklarāciju ar 7.punktu.
7) Populārizēt jauniešu vidē politisko izglītību.


Saite uz prezentāciju