Jauniešu līdzdalība nākotnes demokrātijas veidošanā.Jānodrošina rīki, lai jaunieši spētu pilnvērtīgi veidot nākotnes demokrātiju.
27BALSIS

Ingars Jēkabsons

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Siguldas novads

Mālpils vidusskola

Idejas saturs

Līdzdalība iekļaujas demokrātijas principos. Caur aktīvu līdzdalību, jauniešiem ir iespēja spēlēt būtisku lomu savā attībā, kā arī savās kopienās, palīdzot viņiem apgūt dzīvei svarīgas prasmes, attīstīt zināšanas par cilvēku tiesībām, pilsonību un veicināt pozitīvu pilsonisko rīcību.
Ir jānodrošina atbilstoši rīki un nosacījumi, lai jaunieši spētu noturēt un pilnveidot demokrātijas nākotni pasaulē


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Papildināt DEKLARĀCIJU par demokrātijas stiprināšanu ar 5. , 6.,7., 8. un 9. punktu šādā redakcijā:
“5) jārosina jauniešu iesaiste un spējas ietekmēt valsts un vietēju līmeņu lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas skar jauniešu intereses;
6) pastiprināti jāatbalsta jauniešu iniciatīvas, kas attīsta, pilnveido un popularizē līdzdalības, pilsonības un demokrātijas vērtības.
7) jāveicina ilgtermiņa stratēģijas plānojumu izstrāde, kurās tiek aktualizētas jauniešu līdzdalības un pilsonības stiprināšanas ilgtspēja.
8) jāsniedz apjomīgāks finansiālais un sociālais atbalsts jauniešiem no sociālajām risku grupām, lai veicinātu iekļaujošas politikas attīstību, tādejādi veicinot jauniešu iespējas līdzdarboties un būt pilsoniski aktīviem.
9) jārosina vispārīgas Jaunatnes līdzdalības politikas likuma izveide”