Latvijas Neatkarības kara vēstures popularizācija sabiedrībā - veids kā celt Latvijas iedzīvotāju patriotismu un pašapziņu.
293BALSIS

Edijs Jakubausks

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Saldus novads

Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola

Idejas saturs

Valstiskuma apziņa - spēcīgas valsts pamats, kas Latvijas iedzīvotājiem katram sevī jāpilnveido. Ir nepieciešams vairāk popularizēt un uzsvērt Latvijas Neatkarības kara nozīmi, veidojot piederības un atbildības sajūtu par savu valsti. Izzinot savas tautas vēsturi, to izprotot, godinot kultūrvēsturiskās vērtības un novērtējot savu darbu ikdienā, vairosim ticību Latvijai un paši sev!