Jauniešu plašāka iesaiste un iespēja ietekmēt lēmumus par skolu reformām, stimulējot to saglabāšanu un veicinot popularizēšanu.
81BALSIS

Ksenija Sanduļaka

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Saldus novads

Brocēnu vidusskola

Idejas saturs

Latvijā notiek aktīvas skolu reformas- likvidē, apvieno izglītības iestādes, slēdz vidusskolas. Skolu likvidēšana sagādā diskomfortu skolēniem, jo jāmeklē risinājumi-kā nokļūt skolā, samazinās iespēja iesaistīties ārpus stundu aktivitātēs, jo skola neatrodas dzīves vietas tuvumā, tādēļ samazinās izglītojamo labsajūta. Ir jāuztur skolas ar mazu skolēnu skaitu, jo katrs cilvēks ir valsts prioritāte.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1. Veicināt aktīvāku sadarbību skolēniem un pašvaldības vadībai, lai tiktu saņemts atbalsts.
2. Skolēniem popularizēt skolu, aktīvāk publiskot skolās notiekošās aktivitātes (neatkarīgi no skolēnu skaita).
3. Jāpiešķir lielāks finansējums izglītības nozarei, lai saglabātu lauku un mazpilsētu izglītības iestādes.
4. Aicināt apmeklēt izglītības iestādes, kuras ir pakļautas reformām, valdības pārstāvjus, lai tiktu parādīta nepieciešamība pēc šo skolu pastāvēšanu.
5. Pašiem izglītojamajiem, vecākiem sankcionēti jāiestājas par izglītības iestāžu saglabāšu, ar mērķi arī saglabāt iedzīvotāju blīvumu mazpilsētu un lauku teritorijās.
6. Jārīko starp skolēniem, vecākiem, skolotājiem un valdību debates (novada un valsts līmenī) par lauku un mazpilsētu izglītības iestāžu saglabāšanu un finansēšanu.


Saite uz prezentāciju