Pamatizglītībā iekļaut nodarbības ar profesionāļiem, sadarboties ar interešu un neformālo izglītību, attīstīt skolēnu intereses un talantus
30BALSIS

Roze Aleksa Bogdane

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Idejas saturs

Daudzi skolēni neiesaistās interešu un neformālajā izglītībā, jo nespēj saplānot laiku, nav ieinteresēti vai nezina savas spējas, tāpēc pēc skolas beigšanas bieži nezina kur tālāk mācīties. Skolās formālu teorētisku stundu vietā vairāk būtu ieviešamas praktiskas nodarbības sadarbībā ar dažādu jomu profesionāļiem, kas palīdzētu atklāt skolēnu spējas, talantus un virzītu nākotnes profesijas izvēlē.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Projekts
DEKLARACIJA
par profesionālas ievirzes nozīmi pamatizglītībā

 

Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1)  pamatizglītībā jāsekmē izglītojamo talantu attīstība un virzība profesijas izvēlē, lai ikviens izglītojamais atbilstoši savām spējām un interesēm spētu nākotnē izvēleties profesiju un nodarbošanos gan Latvijas, gan Eiropas mērogā;

2)   jāpieņem grozījumi, kas paredz, ka profesionalā ievirze ir nozīmīga pamatizglītības sastāvdaļa;

3) jāattīstīta skolu sadarbību skolas ar dažādu nozaru profesionāļiem, neformālas izglītības organizācijām un interešu izglītības  organizacijām;

4) jāaizstāj skolu programmas formālie darbi, saistīti ar profesiju izvēli, ar aizraujošiem projektiem un praktiskām nodarbībām

5) jāveicina empātija un izpratne par jebkuras nodarbošanās un profesijas izvēles brīvību