Skolotāju trūkuma risinājums
318BALSIS

Maksims Lodiņš

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Purvciema vidusskola

Idejas saturs

Latvijā trūkst milzīgs skolotāju skaits un tas ir milzīgs drauds mūsu valsts nākotnei! Ja mēs tagad nesāksim risināt šo problēmu, tad nākotnē izglītības līmenis būs kritisks. Cilvēki bez kvalitatīvas izglītības nevarēs Latviju virzīt uz priekšu.
(Vairāk prezentācijā)


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

DEKLARĀCIJA
par skolotāju trūkuma risinājumu
Jauniešu Saeima nolemj, ka:
1) jāpaaugstina pedagoga darba prestižu;
2) jāveicina profesionālo atbalstu;
3) jānodrošina pedagogu tiesību stiprināšanu;
4) jānodrošina sabalansētu darba slodzi;
5) jānodrošina atalgojuma paaugstināšanu.
10. Jauniešu Saeima
Latvijas Republikas Saeimas namā
Rīgā 2023. gada 21. aprīlī

(https://eduriga-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mlodins_edu_riga_lv/ET76TUXESuRMjCUaRdN_FncBC69t8STndvWqedn-pxn8AA?e=g0b7sf)


Saite uz prezentāciju