Skolēnu izpratnes viedošana par Valsts Aizsardzības mācību skolās.
284BALSIS

Emīls Bergs

Zemgales vēlēšanu apgabals

Jelgava

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Skolēni nav informēti pietiekami par Valsts Aizsardzības mācību vai arī tiem rodas nepareiza izpratne par to. Tāpēc, es piedāvāju veidot viegli uztveramus vizuālos materiālus, kā infografikus un video materiālus, kurus publicētu sociālajos tīklos, tie tiktu publicēti mājaslapā, lai vecāki arī varētu tikt informēti un arī tiktu izmantoti klases stundās vai arī sociālo zinību stundās.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Projekts
DEKLERĀCIJA
Par izglītības nozīmi brīvības un valstiskās identitātes aizsargāšanā

Papildināt deklerācijas 3.punktu pēc vārda ‘’kustība’’ ar vārdiem ‘’veidot izpratni par Valsts Aizsardzības mācību''.


Saite uz prezentāciju