CENTRALIZĒTO EKSĀMENU CAURSKATĀMĪBA
90BALSIS

Mārtiņš Stebulis

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Kuldīgas novads

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola

Idejas saturs

CE vērtējums ir subjektīvs. MK 398. not. 132. p. nosaka - CE vērtējumus drīkst apstrīdēt, taču izglītojamam nav iespēja iepazīties ar CE vērtējumu! CE Latviešu valodā ir iespēja iepazīties vien ar 2. daļas kopvērtējumu, nevis katra vērtētāja vērtējumu. Rezultāti nav caurskatāmi. Ieteikums - CE vērtēt līdzīgi kā olimpiādēs, kur ir iespēja iepazīties ar katra vērtētāja vērtējumiem un komentāriem.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Papildināt deklarāciju ar 7.-9. punktiem un izteikt tos šādā redakcijā:
7) jāveicina caurskatāmība centralizētajos eksāmenos, lai izvairītos no subjektivitātes, lobēšanas, kritēriju interpretācijām un kļūdām;
8) jāveic uzlabojumi valsts pārbaudes darbu informācijas sistēmā, padarot to pieejamāku vērtētājam un izglītojamam (tādējādi piešķirot iespēju apskatīt rezultātus);
9) jāpārskata un jāuzlabo eksāmenu kritēriji, lai tie būtu detalizēti un izvairītos no subjektivitātes.


Saite uz prezentāciju