Jauniešu izglītība, bezmaksas augstākā izglītība un iesaiste tās uzlabošanā
3BALSIS

Ralfs Brūvers

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Celtniecības koledža

Idejas saturs

Mūsdienā jaunieši ir ļoti gudri tehnoloģiju jomā, tāpēc izglītībā būtu jāiesaista vairāk tehnoloģijas, lai jaunieši varētu savas zināšanas pielietot arī izglītībā. Tāpat vajadzētu bezmaksas augstāko izglītību, ja jaunietim vidusskolas izglītības posmā vidējā atzīme ir bijusi vismaz 6. Jauniešiem arī būtu jāiesaistās diskusijās ar Izglītības ministriju par izglītības programmas uzlabošanu.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Jauniešu Saeima nolemj, ka:
1) Izglītības programmā jāiekļauj vairāk mācību priekšmeti, kuros apgūst tehnoloģiju pielietošanu dažādās jomās;
2) jāizveido mācību priekšmets, kurā māca, kā attīstīt biznesu interneta vidē
3) Jauniešiem, kuriem, beidzot vidusskolu, vidējā atzīme vismaz 6, tiek nodrošināta iespēja valsts augstskolas izglītību iegūt bezmaksas;
4) tiek piedāvāts jauniešiem izteikt viedokli par plānotajām izmaiņām vai jaunumiem izglītības jomā, veidojot izglītības iestādēs tikšanās ar Izglītības speciālistiem.