Apmaiņas programmas starp Latvijas skolēniem un studentiem
78BALSIS

Ieva Poškus

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Liepāja

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola

Idejas saturs

Lai veicinātu pamatskolēnu izpratni par vidusskolām, vidusskolēnu izpratni par augstskolām, skolēnu un studentu izpratni par mācību procesu citās mācību iestādēs, vajadzētu ieviest apmaiņas programmas, kuru laikā skolēni un studenti var vienu vai vairākas dienas mācīties citā skolā vai augstskolā. Tādā veidā skolēni varētu iepazīties ar sev interesējošajām vidusskolām, tehnikumiem, augstskolām.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Piedāvāju deklarāciju par izglītības nozīmi brīvības un valstiskās identitātes aizsargāšanā papildināt ar punktiem:
7) mācību procesā jāveicina skolēnu izpratne un interese par Latvijas kultūru, literatūru, mākslu un citām nozarēm, lai stiprinātu jauniešu piederību latviešu tautai un mūsu valsts mantojuma apzināšanos;
8) veicināt neformālās izglītības nodarbību norisi, kurās jaunieši padziļināti pētītu Latvijas vēsturi un kultūru, tādejādi sastopot jauniešus ar līdzīgām interesēm, vēl vairāk apzinoties savu lomu Latvijas sabiedrībā un turpinot saglabāt latviešu tradīcijas.