Nevērtēt jauniešus pēc viņu atmiņas spējām. Pārstāt vērtēt pēc principa 'Jo vairāk atceries - jo augstāks vērtējums'
25BALSIS

Eva Kļaviņa

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Ogres novads

Ogres 1. vidusskola

Idejas saturs

Labāka pieeja vērtēšanas sistēmai būtu, vērtēt jauniešu spējas un prasmes, kas ietver kritisko domāšanu, analītiskās, sadarbības, komunikācijas, praktiskas prasmes un vēl daudz citas nozīmīgas spējas! Šīs prasmes ir būtiskas, lai jaunieši varētu veiksmīgi attīstīt savu nākotni – turpināt izglītību, uzsākt veiksmīgu karjeru, sākt patstāvīgu dzīvi, būt finansiāli neatkarīgam un izdzīvot.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Atmiņas vērtēšana ir nepietiekami objektīva un nedod pietiekamu ieskatu skolēnu spējās un prasmēs. Tāpēc, ar mērķi uzlabot izglītības kvalitāti un nodrošināt sekmīgāku skolēnu attīstību, vajag ieviest jaunu vērtēšanas sistēmu, kas aizstās atmiņas vērtēšanu:

1. Simulācijas ietvers uzdevumus, kas atspoguļos reālās dzīves situācijas, kurās skolēni varēs parādīt savas prasmes un spējas.

2. Projekti un prakses ļaus skolēniem gūt jaunu pieredzi un zināšanas.

3. Atsauksmes un novērtējumi sniegs skolēniem iespēju saņemt ieteikumus no skolotājiem un citiem ekspertiem par saviem darbiem un sniegumiem.


Saite uz prezentāciju