Daudzveidīgu radošo mācību priekšmetu iekļaušana izglītības sistēmā.
1BALSIS

Sanija Zariņa

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Valmieras novads

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Daudzās skolās radošās nodarbības, piemēram, dejošana, glezniecība, teātris, ir pieejamas kā ārpusskolas aktivitātes, bet, manuprāt, to ieviešana par mācību priekšmetiem labvēlīgi ietekmētu jaunatnes radošuma attīstību. Ja stundu laikā tiktu nodrošināts laiks šādām aktivitātēm, tas novērstu skolēnu vidū bieži sastopamo izdegšanu, jo stundu laikā varētu pievērsties sev interesējošām aktivitātēm.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Mācību programmās jāiesaista radošie izvēles priekšmeti, kuriem skolēni brīvprātīgi varētu pieteikties.