Skolotāju izglītošana mentālās veselības jomā.
2BALSIS

Viktorija Grīviņa

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Valmieras novads

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Skolēnu vidū mentālās veselības problēmas ir ļoti aktuālas. Skolotājiem netiek nodrošinātas nodarbības par mentālās veselības problēmām un kā tās izpaužas skolēnu vidū. Ar šo iniciatīvu es vēlos panākt, ka tiek nodrošinātas šīs nodarbības, lai varētu laicīgi palīdzēt skolēniem, kuriem tas nepieciešams.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Mans priekšlikums ir, lai uzlabotu mentālās veselības situāciju skolās, jāsniedz skolotājiem iespēja par to izglītoties. Tā viņi varētu palīdzēt skolēniem un paplašināt savu redzes loku.