VESELĪGĀKA UZTURA mācība un popularizēšana jauniešu vidū
75BALSIS

Anna Lizbovska

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Tas kā un ko ēdam šodien noteiks kā dzīvosim nākotnē. Pirmkārt, skolās nav pietiekams uztura un tā nopietnības izklāsts, otrkārt, ir slikta daudzveidīga ēdiena pieejamība. It kā visiem ir mācīts, ka veselīgs uzturs ir daudzveidīgs un pilnvērtīgs, taču reti kurās mācību iestādēs ir, piemēram, izvēļu iespējas.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1.) Ir nepieciešams papildināt skolu mācību programmu ar veselības un uztura mācību, kā arī jaizglīto par to jau no bērnības.
2.) Noteikt kā obligātu prasību mācību iestādēs nodrošināt ar daudzveidīgu un veselīgāku ēdienu. Minimizēt neveselīgās uzkodas un tās aizstāt ar kvalitatīvākiem produktiem.
3.) Popularizēt un rīkot vairāk dažādu kampaņu adresētu gan jauniešiem, gan viņu vecākiem, kuriem būtu jārāda piemērs arī mājās.