Latvijas valsts vārda popularizēšana pausaulē
46BALSIS

Enija Prižavoite

Zemgales vēlēšanu apgabals

Jelgava

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Latvijai ir svarīgi veicināt sava vārda popularizēšanu, atpazīstamību pausaulē. Tas ir svarīgi tūrisma veicināšanai un Latvijas uzņēmumu eksportspējai , tas ir pamats Latvijas ekonomiskai attīstībai un labklājībai.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Jāveicina inovatīvu uzņēmumu rašanos tūrisma nozarē. Ka arī jāatbalsta pasaules nozīmīgu pasākumu rīkošanu Latvijā .