Jauniešu apmaiņas Latvijā
0BALSIS

Jete Mezīte

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Idejas saturs

Līdzīgi kā Eiropā notiek jauniešu apmaiņas programmas, piedāvāju tādas īstenot arī starp Latvijas skolēniem. Tas nodrošinātu veiksmīgāku jauniešu integrāciju reģionālā līmenī tajā skaitā Latgalē.