Visās Latvijas skolās ieviest jaunsardzes mācību programmu kā alternatīvu sporta stundām vai pēc skolas programmu.
8BALSIS

Marks Losāns

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Valdība ir izteikusi nepieciešamību sabiedrību sagatavot aizsardzības uzdevumu veikšanai. Jaunsardze ir pieejama vairākās skolās, taču to skaitu vajadzētu būtiski palielināt. Jaunsardzes Mācību programma skolēniem ļautu apgūt būtiskas prasmes, piemēram, pirmo palīdzību, kā arī iedrošinātu skolēnus dienēt Latvijas armijā.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Izslēgt 4. punktu.