Par finansējuma piešķiršanu profesionālās izglītības iestādēm veselīga dzīvesveida veicināšanai.
96BALSIS

Jēkabs Līcis

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Saldus novads

Saldus tehnikums

Idejas saturs

Izveidojot sporta kompleksus, kuros jaunieši var spēlēt dažādas sporta spēles, kā arī nodarboties ar spēka treniņiem, tiek radīti visi apstākļi, lai jaunietis izvēlētos veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Pie katras no izglītības iestādēm, kurās ne tikai mācās, bet arī uzturas dienesta viesnīcas jaunieši, nepieciešama infrastruktūra un aprīkojums – atjaunotas sporta zāles ar jaunu sporta aprīkojumu.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Latvija Eiropas reitingos iedzīvotāju veselības stāvokļa jomā ir vienā no zemākajām vietām. Tas liek pievērst uzmanību šiem datiem un aicina nekavējoties rast risinājumus, piedāvājot iespējas rūpēties par savu veselību. Ja liela daļa publiskās infrastruktūras un atbilstošs aprīkojums vispārējās izglītības iestādēs gulstas uz pašvaldību pleciem, tad valsts pārziņā esošajās profesionālajās izglītības iestādēs infrastruktūra un aprīkojums ir nepietiekams vai pat trūcīgs un novecojis.
Vēršu uzmanību, ka profesionālās izglītības iestādes vienkopus pulcē lielu skaitu jauniešu, kuri turpat skolas tuvumā arī dzīvo dienesta viesnīcās. Neradot piemērotus apstākļus dažādu sporta aktivitāšu izmantošanai, tiek radīta vēl viena paaudze, kas par ērtāku uzskatīs sēdēšanu pie ekrāniem vai citu nelietderīgu laika izmantošanas veidu. Tas veicina arī atkarību rašanos – alkohols, smēķēšana un citas kaitīgas vielas. Jau šobrīd mēs varam novērot, ka atkarīgs un nevesels iedzīvotājs nespēj valstij dot ne savas zināšanas, ne prasmes, turklāt ir slogs veselības sistēmai un nerada nodokļu ieņēmumus.
Izveidojot sporta kompleksus, kuros jaunieši var spēlēt dažādas sporta spēles, kā arī nodarboties ar spēka treniņiem, tiek radīti visi apstākļi, lai jaunietis izvēlētos veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Pie katras no izglītības iestādēm, kurās ne tikai mācās, bet arī uzturas dienesta viesnīcas jaunieši, nepieciešama infrastruktūra un aprīkojums – atjaunotas sporta zāles ar jaunu sporta aprīkojumu, kā arī aprīkotas trenažieru zāles spēka un izturības attīstīšanai.
Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā ir tikai 20 profesionālās pamata un vidējās izglītības iestādes. Šajās iestādēs profesiju apgūst vairāki tūkstoši jauniešu, kas nākotnē valsts ekonomikā ieguldīs savu darbu un zināšanas.