Vienlīdzības veicinošas valodas lietojums Latvijas Republikas Satversmē un likumā.
2BALSIS

Rihards Alps

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Ādažu novads

Ādažu vidusskola

Idejas saturs

Likumprojekts par dzimumiskas valodas lietojuma aizliegšanu Latvijas Republikas Satversmē un valsts likumā. Tiktu argumentēts, ka Satversmē un likumā lietotā valoda diskriminē pret noteiktām cilvēku grupām, un valsts, kuras pamatlikumā ir iekļauta netaisnība, nenodrošina vienlīdzīgi brīvu valsti. Tiktu risināta Satversmes 110. panta un citu likumu neatbilstība Satversmes 91. un 111. pantam.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1. Grozīt Satversmes 110.pantu, mainot dzimumiskos vārdus (vīrieti un sievieti) uz bezdzimumiskiem vārdiem (,piem., diviem cilvēkiem, divām personām), jo pašlaicējā Satversmes 110.pantā aktīvi netiek iekļautas transpersonas (~1 % populācijas), starpdzimumu personas (~1.7 % populācijas), kā arī personas, kuras vēlētos deklarēt sevi viendzimuma ģimenes veidošanai(<30% globāli). Izmantotā valoda Satversmes 110. pantā neiekļauj visus Latvijas Republikas pilsoņus, kā rezultātā tiek ierobežota šo personu tiesības tikt skatītiem vienlīdzīgi zem likuma un bez diskriminācijas (Satversmes 91.pants).

2. Grozīt visus likumus, kuros iekļauta dzimumiska valoda, jo tā var ierobežot Latvijas Republikas pilsoņu tiesības uz, piemēram, garantēto palīdzības minimumu (Satversmes 111.pants un 91.pants), piemēram, transpersonai (vīrietim), kurš ir stāvoklī, taču viņam nepieciešama neatliekamā palīdzība, kurā ieklāuts aborts. Medicīniskās personāls varētu atteikt sniegt šo palīdzību, jo likumā par aborta (Grūtniecības pārtraukšanas organizatoriskā kārtība) aborts tiek definēts, kā lieta, kas notiek sievietei, kā rezultātā tiktu abdraudēta pacienta dzīvība, un neievērotas personas garantētās tiesības Satversmē.

3. Virzīt likumprojektu caur Satversmes tiesu, lai dzimumiskās valodas lietojuma aizliegšanu nebūtu nepieciešams iekļaut Satversmē, taču nesaskaņas Satversmē tiktu izlabotas, un idejai būtu likumisks pamats.