Valsts valodas aizsardzība, kopšana jauniešu vidū.
72BALSIS

Lauma Lucaua

Zemgales vēlēšanu apgabals

Bauskas novads

Bauskas Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Mūsdienās mani ar vien vairāk sāk uztraukt latviešu valodas lietojums jauniešu vidū. Tā tiek neapzināti un apzināti piesārņota. Augot jauniešu patriotisma izjūtai, ir jūtama vēlme to labot, aizsargāt un uzturēt. Kā šo tieksmi mēs varētu attīstīt?
Mans piedāvājums ir izveidot projektu ar mērķi kopt latviešu valodu jauniešu vidū.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Deklerācija
par valsts valodas aizsardzību jauniešu vidū

1.) jāsamazina svešvalodīgu materiālu izmantošanu mācību stundās, kurās tie nav nepieciešami.
2.) jāsniedz papildus atbalsts svešvalodīgajiem jauniešiem integrēties latviski runājošā sabiedrībā.
3.) jārada risinājums jaunvārdu popularizēšanai un to izmantošanai.
4.) jāatgriež skolās obligāto literatūru, tās sarakstu jāsastāda atbilstoši vecuma grupai un ar latviešu atuoru darbiem.
5.) mācību stundās jāakcentē latviešu valodas kultūrvēsturiskais mantojums un jaunieša saikne ar to.