Mentālās veselības ietekme izglītībā.
71BALSIS

Elza Vašuka

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Ventspils

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

Idejas saturs

Idejas vēlme ir izplatīt uztraukumu par jauniešu mentālo veselību, kā tā ietekmē izglītības iegūšanu. Ideja paplašinātu interesi par šo tēmu, tā meklētu risinājumus un parādītu jauniešiem, kur atrast palīdzību un kā uzlabot mentālo veselību. Šī bija viena no pagājušā gada arī Eiropas Jaunatnes gada prioritātēm. Mēs varētu 2022. gada rezultātus uzlabot, kā arī gūt atbalstu no Eiropas Komisijas.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Deklarācijai jāatvēl vieta jauniešu mentālajai veselībai, kā arī jāpievērš vairāk uzmanība pašiem jauniešiem un viņu vēlmēm. Svarīgi ir pieminēt arī to, ka Jauniešu Saeima vēlas atbalstīt katras personas vēlmes neko nepiespiežot. Jauniešu mentālā veselība ir tā kategorija, kura nākotnē ietekmēs valsts attīstītību kopumā, jo tikai veselīgi domājošs pilsonis spēs radīt ekonomisko pieaugumu valstij. Mentālā veselība skar cilvēka visu dzīvi, ietekmē tā domāšanu un fizisko strādāšanu, kas atstāj arī iespaidu uz mācību procesu. Skolēniem ir nepieciešama pieejamība psihologiem.