Tautas vēlēts Latvijas Valsts prezidents.
77BALSIS

Arturs Pīlācis

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Ogres novads

Ogres Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Latvijas Valsts prezidents ir nozīmīgs amats, kas spēj ietekmēt valsts attīstību un tās ceļu uz labklājību. Prezidenta vēlēšanas ir lieliska iespēja tautai izvēlēties cilvēku, kas reprezentēs Latviju. Tauta izvēlas deputātus, kas veido valsts likumdošanu, tāpat tai vajadzētu dot iespēju izvēlēties cilvēku, kurš to vadīs.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

DEKLARĀCIJA
par demokrātijas stiprināšanu

Jauniešu Saeima nolemj, ka:
1) Latvijas valsts prezidentu ievēlē Latvijas tauta.
Jāveic izmaiņas Satversmē. Latvijas Republikas Satversmes 3. nodaļas 37. punktu "Latvijas prezidentu ievēlē Saeima uz četriem gadiem" izteikt šādā redakcijā: ''Latvijas prezidentu ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās vēlēšanās''.