Lielāks atbalsts nacionālo kultūras vērtību saglabāšanai
1BALSIS

Paulis Dzenis

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 64. vidusskola

Idejas saturs

Mūsdienu mainīgajā laikmetā ir būtiski saglabāt rietumu tautu vienojošās vērtības, jo īpaši esošajā politiskajā situācijā pasaulē. Taču latviešu identitātes saglabāšanai vēl svarīgāk ir pievērst uzmanību tautas vēsturiskajām un nacionālajām vērtībām, tādā veidā "nepazūdot" dinamiskajā pārmaiņu pasaulē, kā arī stiprinot latvisko pašapziņu šī brīža cīņā pret Krieviju.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1) Jānostiprina latviešu un angļu valodas pozīcijas gan privātajā, gan valsts sektorā, lai krievu valodas īpatsvars samazinātos. Valsts institūciju interneta mājaslapās informācijai būtu jābūt tikai latviešu un angļu valodās. Skolās ir jāierobežo krievu valodas aprite, kā arī izglītības iestādes vienai no pamatnostādnēm ir jābūt jauniešu motivācijai nerunāt krievu valodā. Darba tirgū ir jāatsakās no krievu valodas prasmju pieprasīšanas darba meklētājiem.
2) Sabiedrības līmenī ir jāaktualizē jautājums par jaunās nacionālās koncertzāles izveidošanu. Tai ir jābūt Latvijas kultūras centram, kas kalpo kā vietējā un starptautiskā mēroga vieta, kurā satiekas gan jaunie talanti mākslā, gan esošās kultūras stūrakmeņi.
3) Izglītības procesā ir jāiekļauj mācība vismaz teorētiskā līmenī par Latvijas sasniegumiem kultūrā, mākslā un sportā un par latviešu vērtību nozīmi vēstures gaitā, kas ir sekmējusi Latvijas atpazīstamību pasaulē.