Raisīt jauniešos izpratni par ēnu ekonomikas postu un tās sekām uz Latvijas tautsaimniecības attīstību.
161BALSIS

Gustavs Kilbloks

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 49. vidusskola

Idejas saturs

Latvijā ēnu ekonomikas īpatsvars procentos uz IKP ir ar pieaugošu tendenci. Ēnu ekonomikas ietekmē samazinās valsts budžeta ieņēmumi, un vienīgais labuma guvējs ir negodīgs komersants. Rezultātā tiek bremzēta valsts attīstība un visas sabiedrības dzīves kvalitāte pasliktinās. Mēs, jaunieši, esam Latvijas nākotne un mums ir jāparūpējas par ēnu ekonomikas posta samazināšanu.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1. Jāinformē jaunieši par ēnu ekonomikas veidiem Latvijā.
2. Jāapzina ēnu ekonomikas ietekmi uz tautsaimniecību un valsts pārvaldes iestādēm.
3. Jāskaidro, ko pilsoņi spēj darīt, lai mazinātu ēnu ekonomikas ietekmi.
4. Jāprezentē iespējamie risinājumi ēnu ekonomikas mazināšanai.


Saite uz prezentāciju