Sabiedrības saliedēšana un jauniešu empātijas veicināšana pret dažādām sociālajām grupām, cilvēku izvēles brīvību.
58BALSIS

Līva Strautiņa

Zemgales vēlēšanu apgabals

Tukuma novads

Tumes pamatskola

Idejas saturs

Lai veicinātu un stiprinātu cieņpilnas attiecības un saskarsmi sabiedrībā, jo īpaši jauniešu vidū, turpināt pievērst lielāku uzmanību jauniešu izglītošanai par izvēles brīvību un atbildību par izdarīto izvēli. Svarīgi ir atbalstīt plašāku jauniešu līdzdalību mobinga mazināšanas programmās, atrast vairāk iespēju kā iesaistīties bezmaksas programmās, nodrošināt pilnvērtīgu psihologa pieejamību skolā


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1. Veidot interesantas izglītojošas nodarbības skolēniem par izvēles brīvību, atbildību par izvēli, drosmi paust savu viedokli un mācīties empātiju.
2. Apzināt jauniešiem aktuālākos informācijas avotus un tajos izplatīt informāciju, rosināt diskusijām par savstarpējām attiecībām, tajā skaitā mobingu jauniešiem saprotamā valodā.
3. Aicināt autoritātes sabiedrībā uz tikšanos, diskusijām ar jauniešiem .