Slikta mentālā veselība ir attaisnojošš iemesls sabiedrībai. Mūsdienu problēma - sabiedrība jauniešus neuztver kā nopietnu daļu no tās.
33BALSIS

Evelīna Marija Leite

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Smiltenes novads

Smiltenes tehnikums

Idejas saturs

Laiks iet, jauniešu skaits ar mentalitātes problēmām aug tāpat kā pārējās sabiedrības neizpratne par to. Mums ir jāpanāk, ka slikta mentālā veselība ir pietiekami attaisnojošs iemesls priekš sabiedrības. Tā ir jāpieņem kā norma, kā fakts. Jauniešu balsis tiks sadzirdētas un tās būs ņemtas vērā!