Veicināt lielāku personalizēšanas iespēju savām interesēm mācību programmā.(Vidusskolas klasēm)
3BALSIS

Evelīna Vilne

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Valmieras novads

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Bieži saskaros, ar jauniešu viedokļiem, ka ir izvēlējies pareizo mācību programmu, bet tā pat saskarās ar īsti ne tā novirziena priekšmetiem, kas rada mazāku vēlmi un laiku, lai apgūtu nepieciešamos priekšmetus. Daudzi jaunieši ciešs no vēlmes neiet uz skolu tieši šo priekšemetu dēļ. Lai palielinātu vēlmi iet uz skolu un mācīties ar lielāku prieku, varētu veikt lielāku personalizācijas iespēju.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1.) Dot lielāku personalizēšanas iespējas skolēnam sev vēlamajos priekšemtos. Protams atstājot kā obligātos pamata priekšmetus (latviešu valoda, matemātika u.c.).
2.) Tad varētu veidot stundu saraktus, saliekot skolēnus, kuriem ir vienādas intereses kopā, tātad ne vienmēr mācību stundas notiks ar vieniem un tiem pašiem skolēiem. Piemēram, pamata priekšmeti notiek vienai klasei kopā, bet vēlāk dodās uz izvēlētajiem priekšmetiem ar citu klašu skolēniem, kuri arī ir izvēlējušies šos noteiktos priekšmetus. Tas dos arī lielāku iespēju sadraudzēties ar citiem skolēniem, un atrast cilvēkus ar līdzīgām interesēm.