Izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošana Latvijā, jo īpaši lauku un maznodrošinātajiem skolēniem.
22BALSIS

Dāvis Žuravskis

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 64. vidusskola

Idejas saturs

Ideja ir uzlabot izglītību Latvijā visiem iedzīvotājiem, jo īpaši lauku un maznodrošinātajiem skolēniem. Tas ietver finansējuma palielināšanu, stipendiju piešķiršanu, tiešsaistes mācību uzlabošanu, skolotāju apmācības veicināšanu un sadarbības uzlabošanu ar ieinteresētajām pusēm.Mērķis ir panākt augstāku izglītības līmeni, zemāku mācību atkārtošanas līmeni un lielāku dzimuma vienlīdzību izglītībā.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Deklarācija
par izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošana Latvijā
Jauniešu Saeima nolemj, ka:
1) Jānodrošina finansējumu palielināšanu skolām
2) Jānodrošina stipendijas vai maksas atvieglojumus noteiktām iedzīvotāju grupām
3) Jāpaplašina tiešsaistes un tālmācības pieeja
4) Jāveicina pedagogu apmācības
5) Jāstiprina sadarbības ar organizācijām un darba devējiem

10. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2023. gada 21. aprīlī


Saite uz prezentāciju