Latvijas neatkarība
0BALSIS

Kārlis Strods

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Varakļānu novads

Varakļānu vidusskola

Idejas saturs

Latvijas neatkarība ir saistīta ar vēsturiskiem notikumiem, kas notikuši 20. gadsimtā. Pēc Pirmā pasaules kara Latvija ieguva neatkarību no Krievijas impērijas, kļūstot par neatkarīgu valsti 1918. gadā. Tomēr 1940. gadā Latvija tika okupēta un anektēta Padomju Savienības, kā rezultātā valsts zaudēja savu neatkarību.

Latvijas neatkarība tika atjaunota 1991. gadā, pēc Padomju Savienības sabrukuma.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Izveidot valsts aizsardzības programmu skolēniem un studentiem, lai veicinātu viņu iesaistīšanos valsts aizsardzības sistēmā un patriotisko audzināšanu. Programma varētu ietvert valsts aizsardzības pamatprincipus, Latvijas vēsturi un karadarbības mācības, kā arī iespēju veikt prakses Nacionālajos bruņotajos spēkos vai citos aizsardzības institūtos.

Izveidot valsts aizsardzības dienestu, kas strādātu kopā ar Jaunsardzi un veicinātu pilsoņu iesaisti visaptverošā valsts aizsardzības sistēmā. Dienests varētu organizēt kursos un apmācības Nacionālo bruņoto spēku rezervju veidošanai un palīdzētu pilsoņiem sagatavoties krīzes vai kara gadījumam.

Attīstīt Jaunsardzes sistēmu un nodrošināt tai pietiekamus resursus. Jaunsardze varētu būt iespēja jauniešiem iesaistīties valsts aizsardzības sistēmā un piedalīties dažādos pasākumos un aktivitātēs, kas veicina patriotisko audzināšanu un sadarbību ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

Uzlabot valsts aizsardzības profesiju prestižu, lai piesaistītu vēl vairāk jaunu cilvēku šajā jomā. Tas varētu ietvert uzlabotu atalgojumu, karjeras iespējas un darba apstākļus Valsts policijā, Valsts robežsardzē, Valsts drošības dienestā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un citās aizsardzības institūcijās.

Izveidot platformu, kas ļaujēm dalīties pieredzē un zināšanās par valsts aizsardzību un sagatavotību krīzes situācijām. Platforma varētu būt tiešsaistes portaļa vai mobilās lietotnes formātā un ietvertu dažādus resursus, kā arī iespēju sazināties un sadarboties ar citiem pilsoņiem un speciālistiem šajā jomā.