Dažādu izglītības iestāžu izglītības programmu populatizēšana un prezentēšana
39BALSIS

Mihails Sokurenko

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Ogres novads

Jaunogres vidusskola

Idejas saturs

Tā kā šobrīd vidējās izglītības pakāpē ir divu veidu programmas: vispārējās vidējās un profesionālās. Vispārējās vidējās izglītības programmas ir akadēmiski orientētas, to pamatuzdevums ir sagatavot tālākām studijām, bet, lai skolēniem būtu vieglāk izvēlēties programmu turpmākajām mācībām, piedāvāju veidot podkāstu sēriju, kur varētu skolu pārstāvji iepazīstināt ar izglītības programmām.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Jebkāda veida komunikācijas procesu nepieciešams nosacījums ir nozīmes piešķiršana visiem valstiskajiem procesiem, kuros jāpiedalās arī jauniešiem.
Organizēt pasākumus novada, valsts līmenī kopā ar jaunsargu un zemessargu kustību, stiprinot valstiskās identitātes noturību ģeopolitisko izaicinājumu apstākļos.