Projektu rakstīšanas un iesniegšanas iespēju apmācības izglītības sistēmā vai bezmaksas kursos visos Latvijas reģionos.
130BALSIS

Keita Kondore

Zemgales vēlēšanu apgabals

Bauskas novads

Bauskas Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

ERASMUS+, projektu konkursi… un viss cits, kur ideju pārvērst par realitāti!
Vēlos, lai vidējās izglītības saturā ievieš projektu rakstīšanas sadaļu padziļinātai apguvei.
Mana ideja nav tikai par papīriem… patiesībā - tā atver durvis uz pasauli. Visa rakstīšanas pamatā ir komunikācija, saziņa ar partneriem, jaunu kontaktu dibināšana, līderisma, atbildības sajūtas un organizētības izkopšana.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Deklarācija

par izglītības satura nozīmi jauniešu līderisma, patstāvības stiprināšanā un sabiedrības labbūtības nodrošināšanā

1) jāinformē jaunieši par iespējām, kurās realizējamas sen lolotas idejas patstāvības audzināšanai un bezdarbības mazināšanai;
2) jāveicina jauniešu iesaiste nevalstiskajās organizācijās sabiedrības iesaistes un līdzatbildības stiprināšanā;
3) jāuzrunā jauniešu grupas par viņiem aktuālām tēmām un darāmo apkārtējās vides organiskumam;
4) jāiekļauj izglītības saturā projektu rakstīšanas apmācības zināšanu un prasmju papildināšanai, kas noderēs turpmākās dzīves ideju realizācijā un dibinās jaunas sadarbības;
5) jāattīsta projektu rakstīšanas prasme visā Latvijas sabiedrībā kā priekšrocība dalībai organizācijās un biedrībās;
6) jāizveido jauniešu tīkls, kuri nodarbojas ar projektu rakstīšanu, savas prasmes nododot tālāk, papildus ienākumu un partneru gūšanai;
7) jāsaglabā latviešu valodas lietojums tehnoloģiju jomā, papildinot piedāvāto projektu klāstu visām sabiedrības grupām.