Par vienotu pieeju „Skola 2030“ mācību kursu izkārtošanā t.sk. četru mācību dienu nedēļu 12. klases skolēniem
103BALSIS

Toms Putniņš

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Idejas saturs

12. klasē skolēniem nereti ir dienas laikā izkliedētas mācību stundas, kā arī, mainot skolu, viņi ir pakļauti riskam zaudēt iespēju pabeigt mācību kursu, jo katrai skolai ir sava pieeja, kādā veidā izkārtot „Skola 2030“ kursus. Izveidojot vienotu pieeju, 12. klasē varētu ieekonomēt vienu dienu, nepārsniedzot likumā noteikto slodzi, sevis pilnveidošanai ārpus skolas, un atvieglotu skolas maiņu.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Papildināt deklarāciju ar 7., 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

7) Jāveicina skolēnus apgūt sev interesējošas lietas, piedaloties kursos, strādājot utt., padarot mācību stundu izvietojumu loģisku, dienas laikā neizkliedētu, pēc vienāda principa un kritērijiem izstrādātu.

8) Jāievieš vienots Valsts izglītības un satura centra projekta „Skola 2030“ mācību kursu izvietojums, lai nepieļautu gadījumus, kad skolēns, dažādu iemeslu dēļ mainot skolu, ir pakļauts riskam, ka izglītības iestādē ir citādāks mācību kursu izkārtojums, kamdēļ skolēns nav spējīgs pabeigt kādu kursu jaunajā iestādē, jo tas šajā iestādē ir jau noslēdzies. Vienotā pieeja ir jāievieš, tajā iekļaujot deklarācijas 9. punktā uzskaitītos nosacījumus.

9) Vienotā „Skola 2030“ mācību kursu izvietošana jāizveido, ņemot vērā šādus nosacījumus:
9.1. Skolēnu mācību stundu slodze nedrīkst pārsniegt Vispārējās izglītības likuma 44. pantā noteikto.
9.2. Stundas jāizkārto tā, lai 12. klasē būtu četru mācību dienu nedēļa, paredzot laiku skolēniem pilnveidot sevi, strādāt, piedalīties ārpus skolas kursos, pasākumos vai arī apmeklēt izglītības iestādes fakultatīvos kursus.
9.3. „Skola 2030“ specializētos kursus pārveidot fakultatīvajās stundās, kuras notiek mācību dienu beigās vai 12. klases brīvajā dienā.