Brīvības pamatā ir cilvēka tiesības uz brīvu rīcību un izturēšanos!
20BALSIS

Ilze Muceniece

Zemgales vēlēšanu apgabals

Tukuma novads

Smārdes pamatskola

Idejas saturs

Daļa sabiedrības nosodoši lūkojas uz kāda rīcību, nezinot cēloņus. Bieži cilvēku rīcība ir kādu notikumu rezultāts. Gaismā būtu jāceļ izglītības joma, kur bieži tiek nosodīti skolotāji par viņu rīcību pret skolēniem. Bet kurš nosodīs skolēnus par skolotāju brīvības ierobežošanu? Eiropai nebūs labas nākotnes, ja paaudžu attieksme pret apkārtējiem nemainīsies!


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Deklarācija
Par izvēles brīvību un tās sniegtajām iespējām
Papildināt 1. punktu pēc vārda "vārda" ar vārdu "rīcības".