Nozares profesionāļu iesaiste ikdienas mācību procesā.
30BALSIS

Katrīna Tiltiņa

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Šobrīd lielākā daļa skolēnu skolās mācās pēc "Skolas2030" vadlīnijām, tomēr bieži paredzēto tēmu apguve ir apgrūtināta neesošo materiālu, kā arī skolotāju nepietiekamo zināšanu dēļ.
Lai mācību procesu padarītu pilnvērtīgāku un skolēniem interesantāku, es piedāvāju izglītības procesā aktīvāk iesaistīt cilvēkus, kuri ir nevis skolotāji, bet gan nozares profesionāļi.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Es piedāvāju pamatskolas un vidusskolas izglītības programmās ieviest izmaiņas, skolēnu izglītošanā piesaistot cilvēkus no attiecīgā mācību priekšmeta nozares.
Piemēram, skolēniem apgūstot jaunu tēmu bioloģijā par cilvēka organismu pirmās teorijas stundas vadītu skolotājs, kurš iepazīstinātu skolēnus ar konkrētās tēmas teoriju, bet tad pie skolēniem viesotos medicīnas nozares darbinieks, kurš varētu daudz precīzāk skolēniem izskaidrot šo tēmu, kā arī dalītos pieredzē ar to, kā šīs zināšanas viņam palīdz ikdienā.
Šāda pieeja mācību procesam sniegs vairākus būtiskus ieguvumus gan skolēniem, gan skolotājiem:
1. Mācību process skolēniem kļūtu interesantāks, jo būtu iespēja uzzināt jaunas un noderīgas lietas, kā arī izprast iemeslus, kādēļ arī pamatskolas un vidusskolas izglītība ir tik svarīga, jo šobrīd no skolēniem bieži ir dzirdamas frāzes "kam man to vajag?", "šis jau man tik un tā nekur nenoderēs dzīvē", līdz ar to skolēnu ieguldītais darbs mācību procesā ir mazāks, jo netiek veidota izpratne par to kā savas teorētiskās zināšanas pielietot vai kur tās vispār var tikt pielietotas;
2. Skolēni daudz ātrāk un biežāk varētu iepazīsties ar dažādām profesijām un nozarēm, tas palīdzētu viņiem vieglāk izvēlēties sev atbilstošo nākotnes profesiju. Sapratne par atbilstošu nākotnes profesiju padarītu, piemēram, vidusskolas izglītības programmas izvēli daudz vieglāku, kā arī samazinās to skolēnu skaitu, kuriem vidusskolas laikā nākas mainīt gan skolas, gan novirzienus, kuros tie mācās;
3. Šobrīd sagatavošanās stundām skolotājiem aizņem daudz laika, jo nav mācību materiālu, kā arī skolotājiem mēdz trūkt zināšanu/iemaņu līdz ar to skolotājiem rodas pārslodze un no tā ciešs gan skolotāji, gan skolēni.


Saite uz prezentāciju