“LGBTQ+ kopienu aizsargāšana skolas vidē”Idejas mērķis ir izglītot skolēnus, skolotājus par LGBTQ+ kopienu, lai apkarotu diskrimināciju.
77BALSIS

Matīss Muzikants

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Ādažu novads

Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola

Idejas saturs

Idejas mērķis ir izveidot progresīvu un faktos balstītu izglītojošo programu, kura iepazīstinātu/izskaidrotu/atbalstītu LGBTQ+ skolēnus Latvijas skolās. Šīs programas izveide ir svarīga, lai apkarotu Latvijā plaši izplatīto diskrimināciju un steriotipus pret LGBTQ+ cilvēkiem. Programa iekļautu arī modernu dzimumaudzināšanas stundas, kuras pasniegtu profesionāļi.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Papildināt deklarāciju ar jaunu 7. punktu šādā redakcijā;

7) jāuzlabo un jāveicina LGBTQ+ kopienu aizsargāšana skolas vidē.