Lai palielinātu mūsu Valsts ekonomisko neatkarību, atklātu jaunus ienākumus, atvertu jaunas darba vietas, ir jāattīsta lauksaimniecība.
3BALSIS

Deniss Fjodorovs

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 88. vidusskola

Idejas saturs

Latvijas ekonomika ik gadu varētu iegūt ~300 milj. eiro. Vēl mēs varētu iegūt līdz pat 20 000 darba vietām.
Lai to izdarītu, ir jārisina problēmas lauksaimniecībā - subsīdiju trūkums, neapstrādātas zemes, darbinieku trūkums.
- Jāpalielina Valsts subsīdijas
- Jāattīsta izglītība, lai iegūtu daudz izglītotu speciālistu
- Jāpalīdz jaunām saimniecībām
- Jāpalielina nodoklis imp. precēm


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Lai palielinātu mūsu Valsts ekonomisko neatkarību, iegūtu jaunus ienākumus, jaunas darba vietas, samazinātu importa vajadzību pārtikas un iksdienas preču nozarē, ir jāattīsta lauksaimniecība:
- Jāpalielina Valsts subsīdijas lauksaimniecībā
- Jāattīsta izglītība lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības nozarē, lai iegūtu daudz izglītotu speciālistu
- Jāattīsta intensīva lauksaimniecība
- Jāpalīdz jaunām saimniecībām
- Lai palielinātu Latvijas saimniecību konkurētspēju pret importa preču sniedzējiem, ir jāpalielina importa preču nodoklis