Nepieciešams iesaistīt skolēnus projekta “Skola2030” pilnvērtīgā izstrādē un ieviešanā mācību procesā.
83BALSIS

Līga Soma

Latgales vēlēšanu apgabals

Daugavpils

Daugavpils Valstspilsētas vidusskola

Idejas saturs

Projekta “Skola2030” mērķis ir sagatavot bērnus veiksmīgai nākotnei un tā pamatideja ir attīstīt vēlmi mācīties radoši, radot atbildes uz jautājumiem pašmācības ceļā. Ideja ir moderna, bet tiek iesaistīta mācību procesā pārāk strauji, neapzinot skolēnu un skolotāju spējas un priekšlikumus, kas būtiski ietekmēs skolēnu izglītību un nākotni.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Piecu gadu laikā izstrādātā projekta “Skola2030” mērķis ir sagatavot bērnus no pusotra gada vecuma līdz vidusskolēniem veiksmīgai dzīvei nākotnes pasaulē. “Skola2030” pamatideja ir ne tikai iegūt zināšanas ”kaļot tās galvā”, bet arī attīstīt vēlmi mācīties radoši, radot atbildes mācību tematu problēmjautājumiem, meklējot informāciju un darbojoties pašam. Lai gan projekta pamatideja, salīdzinot ar šī brīža Latvijas izglītības sistēmu, ir ļoti moderna, tā tiek iesaistīta mācību procesā pārāk strauji, nemaz neapzinot lielākās daļas skolēnu un skolotāju šī brīža spējas un priekšlikumus projektam, kas būtiski ietekmēs skolēnu izglītību un nākotni. Līdz šim strauji pieņemtie lēmumi par pārmaiņu veikšanu izglītības sistēmā ir radījuši haosu un nevajadzīgu stresu skolēnu un skolotāju vidū.

Mani priekšlikumi deklarācijas projektam:

Iesaistīt projekta piedāvātās izmaiņas plašākā laika sprīdī un veikt to pārdomāti, piemēram, pārveidojot “Skola2030” par “Skola2040”.
Veidojot sistēmas tālākos pieturpunktus, anketēt un intervēt skolotājus, skolēnus un viņu vecākus par izvirzītajām nākotnes idejām, lai gūtu priekšstatu par jebkādiem sarežģījumiem un bažām, ko tās varētu sagādāt, lai izvairītos no novēršamām problēmām, ieviešot pārmaiņas mācību procesā.
Uzklausīt skolēnu un skolotāju viedokļus par nepilnībām jaunajā sistēmā, kas līdz šim ir radījušas raizes visām ar izglītību saistītām personām.
Veikt mācību līdzekļu izstrādi gan skolēniem, gan skolotājiem pirms pārmaiņu ieviešanas. Viena no šī brīža problēmām ir mācību līdzekļu deficīts - bieži vien materiāli, ar kuriem skolēniem ir jāstrādā stundu laikā, netiek norādīti vai tiek pievienoti novēloti, kas rada papildus nastu skolotājiem. Tāpat it jāveido pamācības un ieteikumi skolotājiem par to, kā iesaistīt inovatīvās idejas un procesus mācību procesā.