Izglītības iestāžu ar roku atveramo durvju maiņa pret automātiskajām durvīm.
22BALSIS

Estere Tirzmale

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Talsu novads

Talsu 2. vidusskola

Idejas saturs

Pēdējo gadu laikā ir palielinājusies vajadzība pievērst lielāku vērību ar higiēnu saistītiem jautājumiem.
Izglītības iestādēs esošās durvis nav pietiekami “higiēnai draudzīgas”. Turklāt tās visbiežāk nav paredzētas, lai pa tām pietiekami ātri un ērti spētu izkļūt vai iekļūt liels cilvēku skaits, piemēram, ārkārtas situācijā. Durvis būtu veiksmīga inovācija arī priekš cilvēkiem ar invaliditāti.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1.) Nepieciešams mazināt nevienlīdzību starp skolēniem, tas ir, ievest durvis, kas brīvi piekļūstamas un izmantojamas visiem.
2.) Veicināt drošības pasākumu pilnveidošanu - novērst uz durvju rokturiem esošo baktēriju nonākšanu saskarsmē ar rokām.
3.) Uzlabot dažādu masas pasākumu norisi. Lielāka cilvēku plūsma var izkļūt cauri durvīm, process tiek paātrināts, kā arī padarīts drošāks.