Vidusskolas mācību priekšmetu izmaiņas
25BALSIS

Tīna Evelīna Virbule

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Dienvidkurzemes novads

Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola

Idejas saturs

Mūsdienu skolu sistēma daudz neatšķīrās no tās, ko izmantoja senāk, piemēram, 100 gadus atpakaļ. Šis ir iemesls kādēļ tika ieviesta jauna sistēma – Skola 2030. Mācību saturā ir pavisam jaunas, un līdz ar to, gan skolēni, gan skolotāji apgūst jaunas mācīšanas un mācīšanās prasmes. Manuprāt, ņemot vērā, ka Latvijā tiek ieviesta Skola 2030, saskatu, ka tajā varētu veikt uzlabojumus.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Visi šie manis piedāvātie priekšmeti ir tēmēti uz to, lai vidusskolēnus labāk sagatavotu reālajai pasaulei un patstāvīgai dzīvei. Ja vidusskolās piedāvātu apgūt šādus mācību priekšmetus, absolventiem būtu neliels ieskats uz to, kā darbojas pasaule viņiem apkārt un kā ar to tikt galā.

 Patstāvīgās dzīves pamati
Šāds priekšmets neeksistē, taču, manuprāt, tādam būtu jāpastāv. Šajā priekšmetā mācītu kā maksāt rēķinus, ņemt aizdevumus, atrast darbu, nopirkt māju, pārvaldīt finanses u.c. patstāvīgās dzīves elementus. Vidusskolēni ir viena soļa attālumā no patstāvīgās dzīves un neliela sagatavošana priekš tās nenāktu par sliktu.

 Lietišķā etiķete
Ir jaunieši, kuriem vecāki/aizbildņi iemāca manieres un uzvedības normas, taču mūsdienās daudzi to neuzskata par vajadzību. Ieviešot lietišķo etiķeti, skolēni padziļināti apgūtu galda manieres, uzvedības normas, ģērbšanās stilus un, kur tos lieto, formālu dokumentu (ielūgumu, apsveikumu u.c.) rakstīšanu, valodas lietojumu utml. . Šis priekšmets iemācītu jauniešiem kā uzvesties augstas sabiedrības aprindās, kā arī formālos pasākumos.

 Mājsaimniekošana
Jaunieši apgūtu kā pareizi rūpēties par savu dzīvesvietu, kā pareizi to tīrīt, kā noturēt savu dzīvesvietu organizētu, interjer dizaina pamatus, dārzkopību, u.c. . Šāds mācību priekšmets jauniešiem, pirms patstāvīgās dzīves uzsākšanas, palīdzētu ielikt pamatus dzīvošanai vienatnē, iemācot viņiem ko labāk darīt un ko labāk nedarīt.

 Kulinārija
Jauniešiem vidusskolas vecumā būtu jāmāk gatavot daž-ne-dažādus ēdienus, kas viņiem dotu nepieciešamās uzturvielas veselīgai attīstībai. Šīs zināšanas ir nepieciešamas, lai nonākot patstāvīgajā dzīvē, jaunieši nebūtu pārāk apjukuši par to, ko un kā sevi pabarot. Nepieciešams apgūt, kā pagatavot maltītes no esošā budžeta, kas atbilst veselīgam uzturam, kā iepirkties “gudrāk”.