Veicināt jauniešu līdzdalību pašvaldību darbā
250BALSIS

Kate Sūniņa

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Talsu novads

Talsu 2. vidusskola

Idejas saturs

Lai aktivizētu Latvijas jauniešus vairāk iesaistīties pašvaldību darbībā, jāveicina jauniešu ideju un vēlmju uzklausīšana un īstenošana pašvaldībās.
Manuprāt, jauniešiem ir svarīgi saprast, ka mēs, jaunieši, esam tie, kas veidos savas
valsts nākotnes redzējumu.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Manuprāt, deklarācijā ir jānorāda konkrētāki soļi, kas veicinātu jauniešu iesaisti pašvaldības darbības uzlabošanā.
Mans priekšlikums ir šāds - noteikt, ka partiju iesniegtajos sarakstos pirmajā trijniekā ir jaunietis līdz 23 gadiem.