Bērnu tiesību aizsardzība pieaugušo vidē.
13BALSIS

Elza Ivanova

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Salaspils novads

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"

Idejas saturs

Nepilngadīgi bērni smagi slimu vecāku ģimenē , īpaši nepilnā ģimenē.
Par sociālo dienestu un Bāriņtiesas laicīgu iesaistīšanos ar smagi saslimišu vecāku/iem ģimenē.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Bērni - ar smagām diagnozēm (onkoloģija)i slimu vecāku ģimenē, īpaši nepilnā ģimenē:
a. Sociālā dienesta un bāriņtiesas pasīvā iesaistīšanās pirms stundas X notikuma ģimenē. Sociālā dienesta un bāriņtiesas komunikācija ar ārstniecības iestādi pirmo reizi diagnosticējot smago diagnozi vecākam, lai risinātu bērnu apstākļus vecāku ārstēšanas laikā.
b. Vecāka ilgstošas smagas slimības gadījumā izvērtēt slimības pabalstu ierobežojuma laika atcelšanu, šobrīd ierobežojums 52. nedēļas 3 gadu ilgā periodā. Te jāņem vērā iespējamā slimības prognoze laika dimensijā, kā arī aprūpes izmaksas, to lietderība un efektivitāte. Tas ir jautājums par labāku dzīves kvalitāti līdz pat dzīves brīdim - stundai X. Bērnu vajadzību nodrošināšana vecāku ātstēšanas laikā.
c. Pēc stundas X lēmums par aizbildniecību arī pagaidu, jāpieņem nekavējoties, nevis 1 mēneša laikā. Jo no stundas X līdz aizbildniecības nodibināšanai bērni ir pilnīgi neaizsargāti un bez likumīgā pārstāvja.


Saite uz prezentāciju