Lai Latvijas ekonomika, kā arī demokrātijas līmenis augtu, es vēlos Latvijas lielāku integrāciju Eiropas Savienībā.
16BALSIS

Reinis Giļs

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 84. vidusskola

Idejas saturs

Es vēlos izplatīt Eiropas Savienības svarīgumu Latvijas sabiedrībā, īpašu uzsvaru vēršot uz jauniešiem. Es uzskatu, ka lielāka integrācija Eiropas Savienībā, ejot uz federālu Eiropas modeli, veicinātu Eiropas un Latvijas ekonomisku izaugsmi un sabiedrības labbūtību. Federāla Eiropa padarītu Eiropu par piemēru citiem, kā akceptēt mūsu dažādību un apvienoties miera un cilvēces izaugsmes vārdā.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Papildināt deklarāciju ar 5. un 6. punktu šādā redakcijā:
"5) nepieciešams piešķirt lielāku finansējumu un atbalstu organizācijām, kas stiprina un sargā demokrātijas vērtības, kā arī atbalstīt šo organizāciju lielāku iesaisti izglītības sistēmā;
6) jāveicina amatpersonu vajadzību ieklausīties jauniešu viedokļos, it īpaši jomās kā izglītība, klimata krīze, u.c.."