Iesaistīt jauniešus demokrātiskajā dzīvē, pielietojot "jaunietis - jaunietim" tehniku.
335BALSIS

Romans Gorjunovs

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Ventspils novads

Puzes pamatskola

Idejas saturs

Redzot, ka manas apkārtnes jauniešiem netiek dotas pietiekamas iespējas iesaistīties demokrātiskajā dzīvē, mana vīzija ir to mainīt un jauniešiem dot iespējas manīt savu vidi. Esmu par nomaļu vietu jauniešu izcelšanu gaismā, jo arī mums ir superīgas idejas, kurām vajag tikt īstenotām.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Mani priekšlikumi, lai jaunieši iesaistītos demokrātiskajā dzīvē, būtu vienkārši dot tiem iespēju to darīt! Lauku ciematos tam netiek pievērsta tik liela uzmanība, un tas tiek nolikts malā.