Ideālas izglītības sistēmas izveide
218BALSIS

Renārs Grudinskis

Latgales vēlēšanu apgabals

Rēzekne

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

Idejas saturs

Jaunieši aizvien aktīvāk pauž viedokli par izglītības sistēmu Latvijā, un to domas ir negatīvas, jo jaunajā sistēma ir ļoti daudz trūkumu. Rezultātā mēs iegūstam jauniešus, kuriem ir mentālās problēmas, nav motivācijas mācīties, un parādās vēlme pamest Latviju, tāpēc mums ir jārisina šī problēma un jāizveido tāda izglītības sistēma, kas būtu kvalitatīva, pārdomāta, efektīva un vērsta uz jauniešiem


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

DEKLARĀCIJA par ideālas izglītības sistēmas izveidi
Jauniešu Saeima nolemj, ka:
1. Lai uzlabotu izglītības līmeni ir jāveido izglītības sistēma, kuras izveidē iesaistās jaunieši.
2. Veidot konferences, kurās no katras skolas būtu skolēnu interešu pārstāvis, kas sniegtu atgriezenisko saiti par situāciju skolā, lai veicināt to, ka valsts līmenī jauniešos ieklausās, ka tiem seko līdzi un spēj palīdzēt.
3. Jāveic uzlabojumi esošajā izglītības sistēmā, lai veicinātu rezultātu uzlabošanos, vienlaikus arī nepārslogojot skolēnus gan fiziski, gan morāli, lai jauniešiem pietiktu laika arī hobijiem un sevis pilnveidošanai.
4. Lai veicinātu godīgu konkurenci starp dažādu izglītības iestāžu skolēniem, jāievieš vienādu stipendijas sistēmu dažādu izglītības iestāžu veidu skolēniem pēc 9. klases.
5. Jāmaina finansējuma modelis, lai neatkarīgi no skolēnu skaita, skolas saņemtu vienādu finansējumu, kas veicinātu godīgu konkurenci starp skolām.
6. Atbalstīt skolotājus jaunu mācību metožu ieviešanā un realizēšanā, lai skolotāji mācītu jauniešus pēc jaunākajām metodēm, izmantojot visdažādākās aktuālākās metodes.
7. Jāpieņem atbilstoši grozījumi, kas apmierinātu skolotājus atalgojuma ziņā un ietekmētu šīs profesijas prestižu, lai skolās būtu augsti kvalificēti speciālisti.


Saite uz prezentāciju